Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI

Ticari Unvanı:
Adres:
Telefon:
Satıcı Mersis No:
Satıcı E-Posta Adresi:

ALICI

Ad – Soyad / TC.No:
Adres:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.tercumestore.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının erişim bilgilerini, satışa konu edilecek tercümenin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde firma tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

http://www.tercumestore.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3– SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

Elektronik ortamda alınan hizmet/hizmetlerin hangi dil olduğu ve türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Hizmet / Hizmetler
Tercüme Edilen Kaynak Dil ve Hedef Dil:
Toplam Satış Bedeli:
Ödeme Şekli:
Teslim Edilecek Kişi:
Telefon numarası:
Teslim Edilecek Adres:
Fatura Edilecek Kişi/Kurum:
Fatura Adresi:
Vergi Dairesi:
Vergi Sicil Numarası:
Kargo Ücreti:

MADDE 4- SÖZLEŞME TARİHİ

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.

MADDE 5- MÜCBİR NEDENLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte tarafların kontrolleri dışında gelişen, hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Satıcı işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Satıcının sözleşme ile yüklendikleri sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı problemleri.) olarak kabul edilecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Satıcı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcıdan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

MADDE 6- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://wwww.tercumestore.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

6.3. http://www.tercumestore.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.

MADDE 7- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

7.3. Alıcı, http://www.tercumestore.com internet sitesinden hizmetin sipariş ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğunu wwww.tercumestore.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Satıcıya bildirilmediği takdirde cayma hakkı kullanılamaz veya satıcıdan bedel iadesi talep edilemez. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine ve web sitesindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak telefon e-mail veya fax olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: Satıcı’ya iade edilirken, Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

MADDE 9- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜN VE HİZMETLER

Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu nedenle, Alıcının istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır.

MADDE 10- GİZLİLİK

Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE 11- UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl ilan edilen Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.