Kuzey Amerika Dilleri

Kuzey Amerika Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın önemli devletlerini içerisinde barındırmaktadır. 579 milyondan fazla nüfusa sahiptir. Kanada ve ABD gibi devletlerin yüksek refah ve gelir düzeyine sahip olmasından dolayı farklı ülkelerden yoğun göç almaktadır.

Keşiflerden sonra kıtaya gelen Avrupalıların ardından yoğun olarak Fransızca, İspanyolca ve İngilizce gibi Hint-Avrupa ailesindeki diller yaygınlaştı. Günümüzde bölgedeki birçok yerel dil yaşam ömrünü tamamlanmasına rağmen 10-15 kişinin konuştuğu dillerde bulunmaktadır.

Kuzey Amerika’da 23 ülke bulunmaktadır. İspanyolca, İngilizce ve Fransızca yoğun konuşulmaktadır. Bölgenin ve aynı zamanda dünyanın en büyük devleti ise Amerika Birleşik Devletleri’dir.

Kuzey Amerika Kıtasından Manzaralar

Kuzey Amerika Kıtasında Yaygın Konuşulan Diller

Diğer Kıtalardaki Diller

Avrupa Dilleri   Asya Dilleri   Afrika Dilleri   Orta Doğu Dilleri   Güney Amerika Dilleri    Kuzey Amerika Dilleri