İspanyolca Tercüme

İspanyolca 332 milyon kişinin anadilidir. İspanyolca; İspanya, Arjantin, Bolivya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Ekvator Ginesi, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezüella olmak üzere 22 farklı ülkenin resmi dilidir. Ayrıca Kanada, Fas, Filipinler ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok başka ülkede yaygın olarak konuşulmaktadır.

İspanyolca, Hint-Avrupa dil ailesine mensuptur ve kendi içerisinde Romalı dillerden biridir. İspanyolca iki ana lehçeye sahiptir. Bunlar Endülüs ve Kastilya lehçesidir. Diğer bir coğrafi bölge olarak nitelendirdiğimiz Kuzey ve Güney Amerika’da ise İspanyolca birçok lehçe mevcuttur.

İspanyolca’nın farklı coğrafyalarda bulunan lehçelerinden dolayı tercüme edilecek belgelerinize yerelleştirme hizmeti sunmaktayız. Yapılan tüm tercümelerde müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurmaktayız. En uygun fiyatlar ile en üstün kalitede hizmet sağlamaktayız.

  Teklif Alın

  Dosya

  Yeminli Tercüme

  Belgelerinizin tercüme işleminde hizmet kalitesini hat safhada tutarak yerelleştirmede fark yaratıyoruz.

  Noter Tasdiği & Apostil

  Noter ve Apostil olarak sunduğumuz destek ile kalitemize yeni bir imaj katmaktayız.

  Acil Tercüme

  Acil tercümelerinizde asla teslim süresinden ödün vermeden sözlü ve yazılı taahhütler oluşturmaktayız.

  Teslimat Seçenekleri

  Dosyalarınızı E – mail, fax, WhatsApp ve dünyanın her yerine kargo ile ulaşım sağlamaktayız.

  Tarihsel Gelişimiyle İspanyolca

  İspanyolca, İber Yarımadası olarak bilinen Güneybatı Avrupa bölgesinde ilk olarak konuşulmaya başlanır. Sonrasında M.Ö. VI. yy.’da bölgenin ilk sakinleri olan İberyalılar, Orta Avrupa’dan gelen göçebe bir halk kültürüne sahip Keltlilerle karışmaya başlar. Ardından Celtiberialılar denilen ve Kelt türünü konuşan iki farklı kabile kurdular.

  Yüzyıllar sonrasında bölge, Roma yönetimi altında kaldı ve adı Hispania olarak tarihlere geçti. M.Ö. XIX’da, halk sakinleri Latince’yi Romalı tüccarlardan, yerleşimcilerden, yöneticilerden ve askerlerden öğrenmişlerdi. Doğu Avrupa’nın Alman kabileleri olan Vizigotlar’ın, 400’lü yıllarda Hispania’yı işgal etmesinin ardından Kuzey Afrika üzerinden İslami etnik gruplar bölgeyi fethetti.

  Ülke fethedilmesine rağmen M.S. 719 yılına kadar Latin dili, resmi daire ve konuşma dili olmaya devam etti. İlerleyen yüzyıllarda Hristiyan krallıklar yavaş yavaş ülkeyi dilsel, askeri ve kültürel olarak geri kazandı. İspanya’yı yeniden fetheden Hristiyan krallıklar ardından güneye taşındı. Hristiyanların Vulgar Latin lehçeleri baskın hale geldi. Özellikle Kastilya lehçesi yıllar geçtikçe güney ve doğu bölgelerine hakim oldu.

  Tarihi İspanya Haritası ve Bayrağı
  İspanyol İnsanlar

  İspanyolca’da Yerelleştirme

  Yerelleştirme terimi genellikle tercüme ile karıştırılmaktadır. Tercüme yazılı belgeyi bir dilden başka bir dile değiştirme sürecidir. Yerelleştirme ise belgeyi tercüme edilecek bölgenin diline ve kültürel duyarlılıklarına adapte edilmesine denir. Bu sayede yapılan yerelleştirme de doğal bir görünüme sahip olur.

  İspanyolca otuza aşkın ülkede konuşulmaktadır. Konuşulan her bölgede bulunan kültür farklılıkları lehçelere de yansımaktadır. Bu farklılıkların bilininde olduğumuz için yerelleştirme hizmetinde uzman proje koordinatörü çalışanlarımız bulunmaktadır. İşimize gerçek bir bağlılık içinde, var olan sorunlara çözümler sağlamaktayız.

  Tercüme Store ailesi olarak firmanız ile işbirliği çerçevesinde yardımcı olmaktayız. Yapacak olduğumuz yerelleştirmeye hakim olabilmek için zaman ayırır ardından özel çözümler üretmekteyiz. Yüksek kalite, kısa dönüş süreleri ve düşük maliyetler ile tercümede sunacağımız hizmette bizlere güvenebilirsiniz.

  Amerika Birleşik Devletleri’nde İspanyolca

  1565’te İspanyol kaşifleri Florida’da bulunan Saint Augustine yerleşimini kurdular. Şimdilerde ise ABD’de ilk kalıcı Avrupa yerleşimcileri olarak bilinmektedir. 1600’lerde ve 1700’lü yıllarda İspanyol kaşifleri yerleşim yerlerini Meksika’dan Kuzey İspanya’ya yani günümüz Arizona’sına kadar; Kaliforniya, Güney Colorado, New Mexico’yu Teksas’a kadar genişletti. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika Savaşı’nın ardından bu bölgeleri (1846-1848) egemenliği altına aldı. Bölgenin İspanyolca konuşan sakinlerinin birçoğunu Güneybatı Birleşik Devletlerinde farklı bir dil ve kültür nüfusu yaratmak için göç ettirdi.

  Yerli İspanyol kesimlerinin göçü XX. yüzyılda daha da arttı. Birçok yasal ve yasa dışı göçmen Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sınırı tarım ve endüstride çalışmak için geçti ve diğer göçmenler Şili, Küba, El Salvador, Guatemala ve Nikaragua’da siyasi olaylardan kaçtılar. Ayrıca, birçok Latin Amerikalı öğrenci kolej ve üniversitelerde okumak için Kuzey Amerika’ya geldi.

  Amerikan kültüründe İspanyol varlığı XX. yüzyılın sonlarında çoğaldı. Sonrasında yerli İspanyollar çocuklarını okula gönderdikçe, ilkokul ve liselerde iki dilli sınıflar kurdular. Medya, İspanyolca konuşan pazarı tanıdı ve İspanyolca televizyon kanalları ve şovları oluşturdu. 1990’lardan bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 milyondan fazla kişi ana dili olarak İspanyolca konuşmaktadır.

  Amerika Özgürlük Anıtı