Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI
Ünvanı:
Telefon:
E-mail:

1.2- ALICI
Adı/soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.tercumestore.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMET

Ürünlerin Cinsi ve türü, miktarı, tercüme edilen hedef dil, kaynak dil, karakter sayısı vb. satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Kargo Ücreti:

Yapılan ALICI ile sözleşmede yukarıda olduğu üzere SATICI tarafından ücretlendirme yapılacaktır.

MADDE 4- SATICI VE ALICI ARASINDAKİ GENEL HAK VE HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI ‘ya ait http://www.tercumestore.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün veya hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde SATICI ödediği tutarı geri iade etmek zorunda değildir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar(CD, DVD, vb. kırtasiye ürünleri.) garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

ALICI’ya teslim edildikten işbu ürün veya hizmet kullanıldıktan sonra cayma hakkına sahip değildir. SATICI’dan herhangi bir ücret veya talep hakkında bulunamaz.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.

İşbu sözleşmesi hukuku gereğince alınan hizmet veya ürünlerden ALICI SATICI’DAN ürün/hizmet teslim edilmeden yazılı bildiri iletmediği takdirde CAYMA HAKKINA sahip olamaz.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

7.2- Tüm tercüme türlerinde fiyatlar zaman, terminoloji, dil, karakter sayısı gibi birçok bileşenlerin bir araya gelmesi ile değişmektedir. Müşteri temsilcisinin verdiği teklifler hizmet bedelidir.

7.3- http://www.tercumestore.com’da devam eden kampanyaların süresi Tercüme Store tarafından belirlenir ve bitiş ve başlangıç tarihi sadece firmaya aittir.

7.4- Tercüme Store fiyat listesinde bulunan teslim sürelerinde ve fiyatlarda gerek gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. Değişiklik tarihi saklıdır.Fiyat listesinde görülen fiyatlara KDV dahil değildir.

7.5- Tercüme Store, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklik http://www.tercumestore.com’dan veya üyelerin e-mail adreslerine bildirilecektir.

7.6- Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Tercüme Store işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya gerçekleştirememesi durumununda her hangi bir ad ve şartla ALICI tarafından tazminat talep edilemeyecektir.

Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.
7.7- Hizmetlerimizde geri iade söz konusu değildir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.