Dillerin Sesi

Her sesin kulağa geliş tınısı farklıdır. Doğadaki her canlı, bitkiler de dahil olmak üzere devamlı bir iletişim halindedir. Kendilerini bazen ses bazense telepati yoluyla ifade ederler. Bu sonuca göre sessizlik bile bir ses yaratır aslında. İnsanlar için sesler dünyası diğer canlılara göre daha aktiftir. Yeryüzünde yaşayan binlerce dil arasından, kendi bildiğimize veya bildiklerimize anlamlar yükleriz. Ana dilimizin vurgusunu ve ses olaylarını daha iyi analiz eder, kulağa geliş şeklini ve oluşturacağı anlamları önceden tahmin ederiz.

Bu konuya en iyi örneklerden biri Çince’deki tonlama olayıdır. Tek heceli bir dil olan Çince’de her tonlama, karşı taraf için farklı bir anlam ifade eder. Hatta doğru yerde doğru tonlama kullanılmaması olumsuz sonuçlara neden olabilir. Türkçe’nin ise dikkat çekici yönlerinden biri ses denkliğidir. Tüm Altay dillerinde görülen bu denklik, kelime köküne gelen ekin, kök ile sağladığı ses uyumudur. Türkçe’nin kulağa gelişi –her millete göre farklı olsa da- çoğunlukla kesik bir şekilde, bol “ü”lü, İspanyolca ve Fransızca’ya benzetilen bir algıya sahiptir.

Dünya dillerinden kulağa en eğlenceli gelenleri birkaç örnek ile aşağıdaki gibi sıraladık:

1. Almanca

Görünüş açısından İngilizce ile benzer özellikler gösteren bu dil, telaffuz sebebiyle çoğu insana sert ve kaba gelebilir. Örneğin Almanca’da “bier” olarak yazılan “bira” kelimesi, İngilizce’de “beer”’dir. Yazılışları benzer gibi görünse de telaffuz sırasında her ikisinin fonetiği kendine hastır.

2. İspanyolca

Arjantin, Şili, Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerde etkindir ve yazıldığı gibi okunur. Kulağa ise bol “s” harfi ile gelir.

3. Fransızca

Neredeyse bir kelime için Türkçe’nin 2 katı harf gerekir. Aksan sürekli olarak boğazdan gelir ve “s” harfi okunmaz. Kullanılan her hece, bir notaya uyarlanabilecek derecede melodik olabilir.

4. Yunanca

Yunanca yabancılar tarafından, “c” harfi yerine “z” konulması ve her kelimenin “-os” ile bitirildiği konusunda, ironik söylemlere maruz kalmıştır.

Yorum Yap