Diller

Kaybolan Diller

Her dilin bir milleti ifade ettiği şüphesizdir ve her dil doğduğu toprakları yansıtır. Ulusların kültürleri, yaşam biçimleri, adetleri ile şekillenir. …